Zebranie Alumnów oddziału południowego w Kielcach

W dniu 15 kwietnia 2015 r. odbyło się kolejne zebranie Alumnów z Polski południowej. Tym razem gościła nas ziemia kielecka. Miejscem spotkania było Centrum Języków Obcych, na Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zebranie to było szczególne, ponieważ gościła na nim Ellen Germain – Konsul Generalna USA w Krakowie. Mieliśmy też gościa w postaci p. Małgorzaty Kołosowskiej, reprezentującej Ambasadę Przedsiębiorczości Kobiet.
W spotkaniu wzięło udział 12 alumnów reprezentujących województwo świętokrzyskie. Celem spotkania była prezentacja Alumnów z województw świętokrzyskiego, ich doświadczeń oraz dorobku. Gości przywitała dr hab. Marzena Marczewska – prodziekan Wydziału Humanistycznego UJK.
W głównej części zebrania nastąpiły trzy prezentacje, w których o swoich doświadczeniach z wyjazdu do USA opowiedzieli:
– Katarzyna Cukierska – Prezes Stowarzyszenia Przestrzeń Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim,
– Dorota Batóg – Nauczycielka z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Kielcach,
– Anna Kowalska (wraz z pozostałymi uczestnikami IVLP z XI 2005r.) – Sekretarz Urzędu Gminy w Morawicy.
Zebranie Alumnów w Kielcach cieszyło się dużym zainteresowaniem, czego efektem była najliczniejsza obecność Alumnów z danego regionu (60% wszystkich Alumnów), spośród wszystkich dotychczasowych zebrań organizacyjnych i wyjazdowych. Grupa ta planuje dalsze spotkania i działania na swoim terenie, co na pewno zaowocuje konkretnymi wydarzeniami.