Spotkanie przeglądowe

Spotkanie przeglądowe AlumniDnia 29 marca 2014 r. w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, w Sali Fontany Pałacu Krzysztofory, odbyło się się spotkanie przeglądowe alumnów z Polski południowej. W spotkaniu wzięło udział 18 osób z: Częstochowy, Krakowa, Opola, Rybnika, Tarnowskich Gór i Warszawy. Liczna grupa alumnów przedstawiła swoje obszary działań i wskazała możliwości współpracy i podjęcia wspólnych działań.

Pierwszym prelegentem był pan Lech Kowalski, który jest trenerem klasy mistrzowskiej siatkówki halowej i plażowej i nauczycielem wychowania fizycznego w gimnazjum sportowym. Pan Lech Kowalski przypomniał również formę organizacji konferencji TED (Technology, Entertainment, Design), której formuła została wykorzystana podczas spotkania przeglądowego. Alumn jest zainteresowany działaniami i współpracą w następujących obszarach: edukacja – funkcjonowanie szkoły w środowisku, budowanie kapitału społecznego, sport – kwalifikowany i powszechny, zarządzanie sportem i organizacjami sportowymi, nowoczesne systemy treningu sportowego szczególnie na poziomie dzieci i młodzieży, organizacje pozarządowe – funkcjonowanie i wpływ na życie obywatelskie, samorząd Lokalny – funkcjonowanie, przejrzystość, stanowienie prawa lokalnego, tworzenie klimatu do rozwoju działalności gospodarczej.
Drugą, bardzo ciekawą autoprezentację przygotowała pani Marty Soniewickiej, z Katedry Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytet Jagiellońskiego, która zawierała informacje dotyczące postrzegania prawa i rozumienia go z punktu widzenia filozoficznego. Ciekawy wykład skłaniał alumnów do refleksji nad etyką postępowań w kontekście dostępnych zapisów prawnych, np. dotyczących genetyki reprodukcyjnej.

Następnie alumni mieli okazję wysłuchać Pani Marzanna Pogorzelskiej z Uniwersytetu Pedagogicznego w Opolu, która przedstawiła szczegóły konkursu organizowanego przez Lowell Miklen Center. Ma on na celu znalezienie tzw. cichych bohaterów (Unsung Heroes) po to aby swiat dowiedział się o bohaterach lokalnych poprzez reportaż/film. Ciekawostką jest, iż dzięki temu konkursowi została odkryta w Stanach Zjednoczonych pani Irena Sendlerowa. Szczegóły dostępne są na stronie www.lowellmilkencenter.org.
Kolejnym obszarem działań alumnów jest możliwość współpracy z Fundacją Instytutu Rozwoju Regionalnego, z siedzibą w Krakowie, pan prezes Aleksander Waszkielewicz przedstawił działania Fundacji na polu wspierania osób niepełnosprawnych i przełamywania barier. Informacje o nowatorskich projektach, działaniach i sukcesach fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych można znaleźć na stronie: www.firr.org.pl

Spotkanie przegladowe miało na celu autoprezentację dotyczącą obszaru działań alumnów, aby móc zebrać grupy działające w tych samych obszarach zainteresowań i tym samym tworzyć grupy wsparcia, a w dalszej perspektywie mieć na celu pozyskiwanie grantów i realizacja wspólnych działań, na rzecz szerzenia współpracy polsko-amerykańskiej. Zapraszamy alumnów do kontaktu i podejmowania wspólnych działań.