Seria wywiadów: „My American Experiences”

Kontynuujemy serię wywiadów pod wspólnym tytułem: „My American Experiences”.

W ramach tego projektu zapraszamy do rozmowy osobistości polskiego życia publicznego, społecznego, gospodarczego, kulturalnego i politycznego, które były uczestnikami programów Departamentu Stanu USA (m.in. Programu Fulbrighta, IVLP, Edward R. Murrow Program, Hubert H. Humphrey Fellowship Program i innych). Spytamy gości o ich doświadczenia wyniesione z pobytu w USA oraz wpływ tych doświadczeń na ich życie publiczne, karierę zawodową lub naukową.

Danuta Hübner jest profesorką ekonomii. Pierwsza polska komisarz UE, początkowo ds. handlu, a następnie ds. polityki regionalnej.

Posłanka do Parlamentu Europejskiego od 2009 roku. Obecnie pracuje w Komisji Spraw Konstytucyjnych, Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Handlu Międzynarodowego. Jest również członkiem delegacji ds. stosunków z USA.

Danuta Hübner była głównym negocjatorem członkostwa Polski w OECD oraz Sekretarzem Wykonawczym w Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie, w randze Zastępcy Sekretarza Generalnego ONZ. Była również pierwszym ministrem ds. europejskich, odpowiadającym za proces przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Kierowała także Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej.

Danuta Hübner była stypendystką programu Fulbrighta (1988-1990) oraz jest członkinią Stowarzyszenia Alumni.

Facebook: www.facebook.com/StowarzyszenieAlumni/videos/795982835576633 
YouTube:  www.youtube.com/live/34nr58C1yTM
LinkedIn:  www.linkedin.com/events/7061760441739280384/