Nagroda Departamentu Stanu USA dla Ireny Dawid-Olczyk

 

W dniu 19 lipca 2022 r. Irena Dawid-Olczyk, członkini Stowarzyszenia Alumni, ale przede wszystkim szefowa Fundacji La Strada, została uznana za jednego z bohaterów w dorocznym raporcie Departamentu Stanu USA na temat walki z handlem ludźmi: „Trafficing in Person Report 2022”. Podczas uroczystości w Waszyngtonie Irena otrzymała z rąk Antony’ego Blinkena, Sekretarza Stanu USA, nagrodę „w uznaniu dla jej niezwykłego przywództwa w bezpośredniej pomocy ofiarom handlu ludźmi” oraz „utrzymaniu silnych więzi z polskim rządem, by zapobiegać wykorzystaniu uchodźców przekraczających granicę polsko-ukraińską”. Czytaj więcej

Spotkanie Alumnów w Krakowie / 13 lipca 2022 / Kolanko no. 6

 

W okresie wakacyjnym nie zwalniamy.
Członkowie i członkinie Stowarzyszenia Alumni spotkali się w Krakowie na piwie / winie / herbacie / kawie / lemoniadzie (napój do wyboru), aby ponownie zobaczyć się w ‘realu’ i porozmawiać. Frekwencja dopisała. A znakomita miejscówka – ‚Kolanko no. 6’, znakomita atmosfera oraz łagodna pogoda pozwoliły nam cieszyć się tą chwilą.

Czytaj więcej

Spotkanie Alumnów w Brukseli / 8 lipca 2022 / Midtown Grill Brussels

Jedną z zalet Stowarzyszenia Alumni jest szeroka sieć kontaktów z osobami, które łączy udział w licznych programach rządowych USA. W szczególności dla Polaków przebywających za granicą. Możliwość spotkania Fulbrighter’ów, uczestników IVLP oraz innych programów z Polski, to wspaniała okazja nie tylko do nawiązania kontaktów zawodowych, ale też poznania rodaków, spędzenia czasu w miłej atmosferze i – co wymaga podkreślenia – porozmawiania z kimś po polsku.

Czytaj więcej

Spotkania przy kawie & herbacie – podsumowanie 2021 roku

W 2021 roku kontynuowaliśmy wirtualne spotkania z członkami naszego Stowarzyszenia w ramach „Spotkań przy kawie & herbacie”. Mimo kontynuacji, formuła tych spotkań zmieniła się. Tym razem na comiesięczne spotkania zapraszaliśmy nowo przyjętych członków i członkinie. Gospodarzami spotkań byli wybrani przedstawiciele zarządu, którzy przybliżali cele i zadania Stowarzyszenia,  opowiadali o wydarzeniach i projektach aktualnie realizowanych oraz przedstawiali plany na przyszłość. Celem tych spotkań było przede wszystkim bliższe poznanie nowych Alumnów, którzy reprezentują różne programy finansowane i realizowane przez Departament Stanu USA. Ale też poznanie ich doświadczeń z pobytu w Ameryce oraz oczekiwań związanych z przystąpieniem do Stowarzyszenia Alumni.

Wszystkie spotkania on-line cieszyły się dużym zainteresowaniem. Nie raz czas przeznaczony na spotkanie był przekraczany, a rozmowom nie było końca. Niech dowodem tego będzie poniższy kolaż prezentujący 8 wspólnych … „Spotkań przy kawie & herbacie”.

Seria wywiadów: „My American Experiences”

Rozpoczynamy nową serię pod wspólnym tytułem: „My American Experiences”.

To nowy projekt, w ramach którego będziemy rozmawiali z osobistościami polskiego życia publicznego, społecznego, gospodarczego, kulturalnego i politycznego, które były uczestnikami programów Departamentu Stanu USA (m.in. Programu Fulbrighta, IVLP, Edward R. Murrow Program, Hubert H. Humphrey Fellowship Program i innych). Spytamy gości o doświadczenia wyniesione z pobytu w USA oraz wpływ tych doświadczeń na ich życie publiczne, karierę zawodową lub naukową.

Czytaj więcej

Walne Zebranie British Alumni Society

 

W dniu 25 marca 2022 odbyło się w Warszawie Walne Zebranie British Alumni Society (BAS), które jest parterem Stowarzyszenia Alumni.

Podczas Walnego odbyły się wybory do Zarządu BAS na następną kadencje.

Zarząd Stowarzyszenia Alumni reprezentował Jan Gasparski, który pogratulował wyboru nowym władzom BAS oraz podkreślił wagę partnerstwa pomiędzy naszymi stowarzyszeniami.

Czytaj więcej

Komunikat zarządu Stowarzyszenia Alumni

 

Komunikat zarządu Stowarzyszenia Alumni

Po raz kolejny w dziejach władze Rosji zmierzają do siłowej zmiany granic sąsiednich państw, kierując się wyłącznie prawem silniejszego. W obliczu wojny w Ukrainie Zarząd Stowarzyszenia Alumni jednoznacznie staje po stronie zaatakowanych Ukraińców. My, stypendystki i stypendyści amerykańskich programów rządowych tworzymy wspólnotę, która stawia sobie za cel działanie na rzecz zbliżenia narodów Polski i USA, pogłębianie relacji międzyludzkich oraz propagowanie cnót społeczeństw demokratycznych. Jesteśmy przeciwni jakimkolwiek formom przemocy i konfliktu pomiędzy narodami.

W tej godzinie próby, stajemy ramię w ramię z Ukraińcami, zjednoczeni pod dumnym sztandarem Wolności!

 

Повідомлення правління Польської Aсоціації Алюмні

Вкотре в історії влада Росії намагається примусово змінити кордони сусідніх держав, керуючись виключно правом сильнішого. В умовах війни в Україні Правління Асоціації Алюмні однозначно стає на бік атакованих Українців. Ми, стипендіати та стипендіатки американських урядових програм, творимо спільноту, яка має на меті зблизити народи Польщі та Сполучених Штатів, поглибити міжособистісні стосунки та пропагувати чесноти демократичних суспільств. Ми проти будь-якої форми насильства та конфлікту між націями.

У цю годину випробування ми стоїмо пліч-о-пліч з Українцями, об’єднані під гордим прапором Свободи!

Alumnowy Karnawał 2022

 

Styczeń 2022 przebiegał pod hasłem „Alumnowego Karnawału”. „Alumnowy Karnawał” to seria wojewódzkich spotkań Alumnów przy kawie & herbacie & piwie & winie (napój do wyboru). Po raz pierwszy od bardzo długiego czasu chcieliśmy się spotkać w realu czyli w kawiarni / pubie / restauracji, aby bliżej się poznać. Czytaj więcej

15 rocznica istnienia Stowarzyszenia Alumni

Wszystkim członkom Stowarzyszenia Alumni, Zarządowi, Komitetowi Sterującemu, Komisji Rewizyjnej oraz sobie, życzę wszystkiego najlepszego w dniu urodzin!

To już 15 lat od kiedy powołano Stowarzyszenie Alumni. 17 stycznia 2007 r. została podpisana uchwała go powołująca. Ową uchwałę podpisało 16 osób. Po 15 latach nasza „Alumnowa rodzina” bardzo się rozrosła i aktualnie skupia 880 osób.

Zaprośmy kolejnych uczestników programów Departamentu Stanu USA do naszej „Alumnowej rodziny”, abyśmy mogli świętować kolejne urodziny razem.

Rafał Pieprzyk

Prezes Stowarzyszenia Alumni